Katalog zawiera
166537 produktów
Zacznij sprzedawać z nami
 
     
  Kategorie  
  Polecamy  
  Informacje:  
     
Zdrowie
kosmetyczka, fryzjer, salon
 
Sortuj: Cena Nazwa Promocje Model Marka 
1/2Biznes i ekonomia
 
Biznes i ekonomia
 
 
Modelowa konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku - praca zbiorowa
 
Gminne rady seniorów wykładnia przepisów i efekty ich stosowania - augustyniak monika, barczewska-dziobek agata, czerw jarosław, maroń grzegorz, wójtowicz-dawid anna
 
Polskie prawo karne część ogólna - juliusz makarewicz
 
Prawo o ustroju sądów powszechnych 2019 - anna prus
 
Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym jako element realizacji prawa do sądu - maria grzymisławska-cybulska
 
Zatrudnianie pracowników samorządowych - czarnecki paweł, reda-ciszewska anna, surdykowska barbara
 
Ruch kadrowy w szkole i przedszkolu zeszyt 23 część 1-2 - praca zbiorowa
 
Kodeks pracy oraz ustawy towarzyszące w.9 - praca zbiorowa
 
Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy towarzyszące - praca zbiorowa
 
Przejęcie i wycofanie z obrotu (delisting) zagranicznej spółki publicznej - rafał rzeszotarski
 
Kodeks spółek handlowych komentarz tom 1/2 - andrzej kidyba
 
Finanse publiczne - praca zbiorowa
 
Etyka zawodu adwokata - bergier wojciech, jacyna jakub
 
Instrukcja stosowania kas rejestrujących z wzorcową dokumentacją i nowymi ewidencjami (z suplementem elektronicznym) - grzegorz tomala
 
Leasing w ujęciu podatkowym bilansowym oraz prawnym - breda małgorzata, gierszewska karolina, kiersnowska-drzewiecka anna, musialski tomasz, takáts gyöngy
 
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2016 - praca zbiorowa
 
Jawnośc i jej ograniczenia tom 6
 
Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego komentarz - bobińska kinga, eichstaedt krzysztof, gałecki piotr
 
Odstąpienie od umowy w prawie cywilnym - petraniuk julisz seweryn
 
Prawo nieruchomości - praca zbiorowa
 
Immunitety i przywileje rady europy i wspólnot europejskich - julian sutor
 
Legalność zatrudnienia cudzoziemców na terytorium rzeczypospolitej polskiej - jakub grygutis
 
Speculum saxonum ius municipale - paweł szczerbic
 
Prawo konstytucyjne oraz ustawy towarzyszące - praca zbiorowa
 
Podatki 2014/6 część 3 - praca zbiorowa
 
Ochrona wspólnika mniejszościowego spółki zależnej - paweł błaszczyk
 
Ustawa o opłacie skarbowej ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych komentarz - zbigniew ofiarski
 
Ustawa o systemie oświaty komentarz - agata piszko
 
Kodeks cywilny ze schematami - baranek rafał, zamojski łukasz
 
Kompendium bhp tom 2 poradnik dla służby bhp i pracodawców + płyta cd z wzorami dokumentów - praca zbiorowa
 
Klasyfikacja budżetowa 2020 - jarosz barbara
 
Dokumentacja kadrowa w transporcie drogowym z wzorami dokumentów - praca zbiorowa
 
Czas pracy 2020 - praca zbiorowa
 
Alergie pokarmowe i zasady żywienia dzieci w przedszkolu - aspekty prawne i praktyczne - joanna molka, michał łyszczarz, bożena winczewska
 
Świadczenia rodzinne w pytaniach i odpowiedziach - anna kwapisz
 
Prawo wykroczeń - praca zbiorowa
 
Dwa życia ludwika gumplowicza - praca zbiorowa
 
Kodeks postępowania karnego kazusy - młodawska-piaseczna małgorzata, wielgolewska anna
 
Prawnokarne aspekty ochrony początków życia ludzkiego
 
Prawo restrukturyzacyjne komentarz do ustawy - zimmerman piotr, filipiak patryk, sierakowski bartosz, michalska anna
 
Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi oraz niepublicznymi w świetle reformy systemu edukacji - roman lorens
 
Ustawa o pracownikach samorządowych + płyta cd - marek rotkiewicz
 
Problemy prawne w stosunkach polsko-niemieckich u progu xxi wieku - praca zbiorowa
 
Ornitologia kryminalna - wiesław pływaczewski
 
Mienie zabużańskie prawne podstawy realizacji roszczeń - krystyna michniewicz-waniek
 
Wybór źródeł do historii prawa sądowego czasów nowożytnych - bałtruszajtys grażyna, kolarzowski jerzy, paszkowska marzenna, rajewski karol
 
Prawo bankowe ustawa o narodowym banku polskim - praca zbiorowa
 
Bezpieczeństwo jednostki - brunon hołyst
 
Instrumenty prawne marketingu/1997/ - stanisław malarski
 
Kodeks pracy 2016 - praca zbiorowa
 
Vat w jednostkach samorządu terytorialnego
 
Znakowanie prezentacja reklama żywności - szymecka-wesołowska agnieszka, jędrych katarzyna, szczypkowska paulina
 
Nauka prawa karnego - marzenna paszkowska
 
Marketingowa rola potencjału kuchni regionalnych.. - piotr dominik, anna wilkońska, wiotetta żmuda-cze
 
Transformacje postępowania cywilnego w postępowaniach rozpoznawczych
 
Cechą sprawiedliwości jest nie krzywdzić ludzi
 
Unijne prawo konkurencji efektywność systemu odwołań spraw dotyczących koncentracji przedsiębiorstw - nolan anna m.
 
Kompetencje rady pedagogicznej - piotr gąsiorek
 
Publicznoprawny status jednostki skrajnie ubogiej - adam ploszka
 
Amortyzacja 2017 wyjaśnienia praktyczne - katarzyna trzpioła
 
Zmiana polityki rozszerzania unii europejskiej - adam szymański
 
Odpowiedzialność cywilna osób działających za spółkę handlową w procesie jej łączenia się, podziału i przekształcenia - paweł błaszczyk
 
Zarządzanie przestrzenią w gospodarowaniu nieruchomościami - foryś iwona, nowak maciej
 
Prawna formuła kosztu podatkowego - andrzej gomułowicz
 
Szkody na zdrowiu i życiu - bała paweł, bieniek paweł, biernacka beata, pigóra-bieniek monika, rozmus mariola
 
Zarządzanie ewolucyjnymi zmianami w szpitalach publicznych. - piotr lenik
 
Konstytucja wybór aktów prawnych do nauki prawa konstytucyjnego - janusz mordwiłko
 
Europeizacja konstytucji państw unii europejskiej - praca zbiorowa
 
Dokumentacja kadrowa prowadzenie i przechowywanie po zmianach od 1 stycznia 2019
 
Jawność i jej ograniczenia tom 4 znaczenie orzecznictwa
 
W kręgu historii i współczesności polskiego prawa - wojciech witkowski
 
Kodeks spółek handlowych orzecznictwo - justyna witas
 
Egzamin na doradcę podatkowego kazusy - jabłoński mariusz, smęda patryk piotr
 
Kodeks pracy 2010 - tadeusz fijałkowski
 
De iure publico z dziejów prawa publicznego
 
Ustanowienie jurysdykcji krajowej przez wdanie się w spór - bartosz wołodkiewicz
 
Wzory pism procesowych w sprawach karnych z komentarzem - michał błoński
 
Ustawa o trybunale stanu komentarz - praca zbiorowa
 
Podatki majątkowe w praktyce (z suplementem elektronicznym) - janczukowicz krzysztof
 
Zmiana roli prezydencji po wejściu w życie traktatu z lizbony
 
Rozliczenia podatkowe 2017 - radosław kowalski
 
Studia iuridica tom 51 - grażyna bałtruszajtys
 
Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych z objaśnieniami i płytą cd - praca zbiorowa
 
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. komentarz - janusz szwaja
 
Inwentaryzacja 2016 - katarzyna trzpioła
 
Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody klimatyczne z perspektywy prawa unii europejskiej - monika adamczak-retecka
 
Zmierzch profesjonalnego dziennikarstwa?
 
Tytuły egzekucyjne - józef jagieła
 
Wolność pracy i władza - arkadiusz sobczyk
 
Kodeks postępowania karnego oraz ustawy towarzyszące - praca zbiorowa
 
Kodeks spółek handlowych krajowy rejestr sądowy monitor sądowy i gospodarczy prawo upadłościowe i naprawcze - aneta flisek
 
Kodeks cywilny. kodeks postępowania cywilnego. edycja sędziowska - praca zbiorowa
 
Podręczny kodeks drogowy 2019 - praca zbiorowa
 
Prawo cywilne część ogólna - kawałko agnieszka, witczak hanna
 
Idee normy i instytucje kongresu wiedeńskiego - 200 lat później - perspektywa międzynarodowa - marcin menkes
 
Historia ustroju i prawa polskiego 1772-1918 - korobowicz artur, witkowski wojciech
 
Bezpaństwowość w prawie publicznym - dorota pudzianowska
 
Weksel między stronami stosunku pracy - mikołaj rylski
 
Prawny model zatrudnienia nauczyciela akademickiego wybrane zagadnienia - musiała anna, bocheńska aleksandra (red.)
 
Rozwój elastycznego rynku pracy uwarunkowania prawno-ekonomiczne - majewska maria, samol sebastian
 
Wybrane zagadnienia z prawa bankowego - zygfryd grudziński
 
Ustawa o rachunkowości komentarz - ewa walińska
 
Dokumentacja pracownicza - praca zbiorowa
 
Kodeks cywilny kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy towarzyszące - praca zbiorowa
 
Implementacja prawa wspólnotowego na tle doświadczeń francji - katarzyna kubuj
 
Ochrona danych osobowych na podstawie rodo - andrzej krasuski
 
Szkolnictwo wyższe w polsce - praca zbiorowa
 
Prawo miejscowe - dorota dąbek
 
Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów - paweł dańczak
 
Podstawowe pojęcia prawa prawoznawstwa. materiały do ćwiczeń - m. dybowski
 
Kodeks pracy 2019
 
Prawo fakt instytucja - marek smolak
 
Egzaminy prawnicze ministerstwa sprawiedliwości 2015 tom 3 - kamil gorzelnik
 
Jawność i jej ograniczenia tom 12 model regulacji - praca zbiorowa
 
Kodeks pracy komentarz tom 1-2 - praca zbiorowa
 
Instytucja przepadku w polskim prawie karnym - konarska-wrzosek violetta, lachowski jerzy
 
Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego - bogusław dauter