Prawo, akty prawne

Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym
Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym


Prawo energetyczne. komentarz
Prawo energetyczne. komentarz

Komentarz zawiera wyczerpującą analizę poszczególnych instytucji i rozwiązań ustawy - prawo energetyczne

"książka tadeusza m. płużańskiego, syna kolegi ze wspólnej celi mokotowskiego więzienia, nie tylko służy wspomnieniom

Przeżyłam oświęcim wersja rosyjska
Przeżyłam oświęcim wersja rosyjska

Książka krystyny żywulskiej jest wstrząsającym świadectwem, przedstawiającym dzień po dniu pełne udręczenia życie w obozie zagłady

Przeżyłam oświęcim wersja niemiecka
Przeżyłam oświęcim wersja niemiecka

Książka krystyny żywulskiej jest wstrząsającym świadectwem, przedstawiającym dzień po dniu pełne udręczenia życie w obozie zagłady

Książka krystyny żywulskiej jest wstrząsającym świadectwem, przedstawiającym dzień po dniu pełne udręczenia życie w obozie zagłady

Zmiana roli prezydencji po wejściu w życie traktatu z lizbony
Zmiana roli prezydencji po wejściu w życie traktatu z lizbony


Europejski system ochrony praw człowieka
Europejski system ochrony praw człowieka

W tomie europejski system ochrony praw człowieka

Systemy normatywne w świadomości osób uwięzionych
Systemy normatywne w świadomości osób uwięzionych


Mieszkańcy osiedla w sytuacji konfliktu ekologicznego w mieście
Mieszkańcy osiedla w sytuacji konfliktu ekologicznego w mieście

Robert bartłomiejski - ur. w 1984 r., socjolog, adiunkt w instytucie socjologii uniwersytetu szczecińskiego

Zagłada żydów europejskich
Zagłada żydów europejskich

Najważniejsza praca, jaka kiedykolwiek została napisana na ten temat. na skalę, która zapiera dech w piersi.michael r. marrus[..

Prawo restrukturyzacyjne
Prawo restrukturyzacyjne

Nowa publikacja wydawnictwa od.nowa zawiera tekst jednolity ustawy z dnia 15 maja 2015 r

Pierwsza na polskim rynku wydawniczym monografia poświęcona instytucji komisji prawdy

Zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych
Zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych

W książce kompleksowo, a zarazem szczegółowo zaprezentowano problematykę związaną z podważaniem uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych

Sporzadzanie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym
Sporzadzanie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym


Fakty i mity o jednym procencie podatku
Fakty i mity o jednym procencie podatku


Hans kelsen (18811973) jest najbardziej znanym dwudziestowiecznym prawnikiem na świecie

Przestępczość w xxiw. prob. prawno-kryminologiczne
Przestępczość w xxiw. prob. prawno-kryminologiczne


Kodeks pracy 2017/01.01.17/wiedza i praktyka/
Kodeks pracy 201701.01.17wiedza i praktyka

Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy kodeks pracy z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzanych do 1 stycznia 2017 r

Postępowanie karne z pers. nauki o bezpieczeństwie
Postępowanie karne z pers. nauki o bezpieczeństwie

Celem niniejszej monografii jest uniwersalne i kompleksowe ujęcie procedury karnej, uwzględniające wchodzącą w życie 1 lipca 2015 r

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym po 8 września 2016 r. co się zmieniło w prawach i obowiązkach dłu
Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym po 8 września 2016 r. co się zmieniło w prawach i obowiązkach dłu

Od 8 września 2016 r. zmieniły się niektóre zasady postępowania egzekucyjnego

Wiedza i władza. informacyjna teoria kapitalizmu i wywołana przez nią rewolucja
Wiedza i władza. informacyjna teoria kapitalizmu i wywołana przez nią rewolucja

George gilder, pisarz, którego najczęściej cytował prezydent ronald reagan, powraca z nową, przełomową teorią kapitalizmu

De iure publico z dziejów prawa publicznego
De iure publico z dziejów prawa publicznego

Niniejszy tom jest już szóstym z serii "z dziejów prawa"

Autor niniejszej książki był jedynym ocalałym polskim oficerem, który w czasie dokonywania masowych egzekucji przez nkwd w 1940 r

Prawo pracy w jednostkach pomocy społecznej 2016
Prawo pracy w jednostkach pomocy społecznej 2016


Prawna formuła kosztu podatkowego
Prawna formuła kosztu podatkowego

W monografii omówiono prawną formułę kosztu podatkowego zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym

Solidarność niespełniony projekt polskiej demokracji
Solidarność niespełniony projekt polskiej demokracji


Socjologia administracji in statu nascendi
Socjologia administracji in statu nascendi


Współdziałanie pedagogiczne szkoły podstawowej...
Współdziałanie pedagogiczne szkoły podstawowej...

Książka współdziałanie pedagogiczne szkoły ze środowiskiem lokalnym składa się z trzech części

Koncepcja aktu prawa wewnętrznego konstytucji rp
Koncepcja aktu prawa wewnętrznego konstytucji rp

Praca poświęcona jest konstytucyjnej koncepcji aktu prawa wewnętrznego, tj. aktu prawa, o którym mowa w art. 93 konstytucji rp z 1997 r

Policja polityczna w województwie pomorskim w latach 1920-1939
Policja polityczna w województwie pomorskim w latach 1920-1939

Książka stanowi pierwsze całościowe ujęcie funkcjonowania policji politycznej w województwie pomorskim

Dobro prawne w strukturze przestępstwa
Dobro prawne w strukturze przestępstwa


Kodeks karny. część ogólna t.1 komentarz art.1-116
Kodeks karny. część ogólna t.1 komentarz art.1-116


Przeciwko życiu t.2 determinanty społeczne...
Przeciwko życiu t.2 determinanty społeczne...


Byłem wykidajłą. prawdziwa historia
Byłem wykidajłą. prawdziwa historia

"tym razem grek zabiera nas do lat 80 w dyskotekach królowało wtedy boney m

Z prawem bez prawnika niezbędnik pracownika
Z prawem bez prawnika niezbędnik pracownika

Książka stanowi kompendium wiedzy z zakresu prawa pracy, w tym zasad funkcjonowania związków zawodowych

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wyd.25/2019
Kodeks rodzinny i opiekuńczy wyd.252019


Kodeks spółek handlowych wyd.32/2019
Kodeks spółek handlowych wyd.322019


Finanse unii europejskiej / finanse międzynarodowe
Finanse unii europejskiej  finanse międzynarodowe


Prosta spółka akcyjna. praktyczny poradnik z wzorami dokumentów (z suplementem elektronicznym)
Prosta spółka akcyjna. praktyczny poradnik z wzorami dokumentów z suplementem elektronicznym

Prosta spółka akcyjna to najnowszy typ spółki kapitałowej w polskim prawie

Ośrodki odosobnienia w polsce w latach 1981-1982
Ośrodki odosobnienia w polsce w latach 1981-1982


Milczące załatwienie sprawy przez organ admi. pub.
Milczące załatwienie sprawy przez organ admi. pub.


Swoboda wypowiedzi artystycznej
Swoboda wypowiedzi artystycznej

W prezentowanej publikacji autor definiuje, czym jest wypowiedź artystyczna, określa jej granice, a także podaje uzasadnienie jej ochrony

Paradoksy bioetyki prawniczej
Paradoksy bioetyki prawniczej

Książka składa się z dwunastu esejów

Vademecum dokumentacji kadrowej 2020 część 1 - od zatrudnienia do zwolnienia pracownika + cd
Vademecum dokumentacji kadrowej 2020 część 1 - od zatrudnienia do zwolnienia pracownika +  cd

Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawców wiele obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej

Postępowanie w sprawach nieletnich komentarz
Postępowanie w sprawach nieletnich komentarz


Zbiór cywilny 2014-k.c., k.p.c., k.r.o., p.p.m., k.s.c., a.s.c., k.w.h.
Zbiór cywilny 2014-k.c., k.p.c., k.r.o., p.p.m., k.s.c., a.s.c., k.w.h.


Autor niniejszej książki był jedynym ocalałym polskim oficerem, który w czasie dokonywania masowych egzekucji przez nkwd w 1940 r

Informatyzacja postępowania arbitrażowego
Informatyzacja postępowania arbitrażowego


Powiat między zbiorowością a wspólnotą
Powiat między zbiorowością a wspólnotą

W 1998 roku reaktywowano w polsce powiaty

Oprawcy zbrodnie bez kary
Oprawcy zbrodnie bez kary

W nowej książce tadeusza m. płużańskiego "oprawcy

Dostęp do informacji publicznej w praktyce...
Dostęp do informacji publicznej w praktyce...

W książce wyczerpująco opisano zagadnienia związane z udostępnieniem informacji publicznej na wniosek

Podatki 2015 zbior przepisow z omowieniem zmian od 1 styczni
Podatki 2015 zbior przepisow z omowieniem zmian od 1 styczni

Książka liczy prawie 800 stron. znajdują się w niej ujednolicone wersje ustaw, m.in

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyj.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyj.


Skarga konstytucyjna na orzeczenie sądu
Skarga konstytucyjna na orzeczenie sądu


Prawo pracy. rozporządzenia. komentarz
Prawo pracy. rozporządzenia. komentarz

Prawo pracy

Nieudany sezon w piekle książka z płytą cdmp3
Nieudany sezon w piekle książka z płytą cdmp3

Ich sumienia obciążają kradzieże, napady, wymuszenia, zabójstwa, handel narkotykami i kobietami

Status spółek osobowych w międzynarodowym prawie podatkowym
Status spółek osobowych w międzynarodowym prawie podatkowym

Praca zawiera rozważania na temat statusu spółek osobowych w międzynarodowym prawie podatkowym

Wojna i nomos. carl schmitt o problemie...
Wojna i nomos. carl schmitt o problemie...


Wdrożenie pracowniczych planów kapitałowych (ppk) stanowi jedno z najważniejszych wyzwań dla pracodawców w najbliższych latach

Kodeks karny wykonawczy komentarz do nowelizacji 2016
Kodeks karny wykonawczy komentarz do nowelizacji 2016

Kodeks karny wykonawczy

Prawo wykroczeń (materialne i procesowe) wyd.8/2019
Prawo wykroczeń materialne i procesowe wyd.82019

Podręcznik "prawo wykroczeń" w części dotyczącej materialnego prawa wykroczeń przedstawia m.in

Wybrane postępowania prowadzone przez organy gmin
Wybrane postępowania prowadzone przez organy gmin

W książce omówiono wybrane postępowania administracyjne prowadzone przez organy gmin

Zatrudnianie cudzoziemców w firmie
Zatrudnianie cudzoziemców w firmie

W jaki sposób legalnie i bez błędu zatrudnić cudzoziemca ze "wschodu", z azji

Konstytucja rzeczypospolitej polskiej
Konstytucja rzeczypospolitej polskiej

Książka zawiera pełny tekst konstytucji rzeczypospolitej polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r

Lex zoll. zarys prawno-ekonomiczno-historyczny
Lex zoll. zarys prawno-ekonomiczno-historyczny

Monografia stanowi pierwsze na rynku wydawniczym omówienie tzw. lex zoll, czyli rozporządzenia prezydenta rzeczypospolitej z dnia 14 maja 1924 r

Modelowa konwencja w sprawie podatku od dochodu...
Modelowa konwencja w sprawie podatku od dochodu...


Luka podatkowa - jej przyczyny, problemy pomiaru..
Luka podatkowa - jej przyczyny, problemy pomiaru..

Recenzowane opracowanie dotyczy niezwykle istotnego problemu, problemu luki podatkowej

Przesłanki i zakres obciążeń fiskalnych w teorii..
Przesłanki i zakres obciążeń fiskalnych w teorii..

Recenzowana publikacja składa się z dwunastu tekstów różnych autorów

Dochody podatkowe samorządu terytorialnego...
Dochody podatkowe samorządu terytorialnego...

Recenzowana monografia naukowa dotyczy ważnej i aktualnej problematyki z obszaru finansów lokalnych, tj

Książka to bardzo udany rezultat współpracy eks-policjanta z brooklynu i znanego felietonisty

Kpc. komentarz t.5 postępowanie egzekucyjne
Kpc. komentarz t.5 postępowanie egzekucyjne

Oddajemy do rąk czytelników kolejne wydanie dużego komentarza do kodeksu postępowania cywilnego

Prawo konstytucyjne oraz ustawy towarzyszące
Prawo konstytucyjne oraz ustawy towarzyszące

Stan prawny: 1 września 2015 r

Wyboru na urząd prezydenta rzeczypospolitej polskiej
Wyboru na urząd prezydenta rzeczypospolitej polskiej

Książka profesora s

Moje prawa, ważna sprawa!
Moje prawa, ważna sprawa

16 opowiadań.dwie pisarki, docenione przez krytyków literackich, szanowane przez rodziców, kochane przez dzieci

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy w umownym stosunku pracy
Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy w umownym stosunku pracy


Istota prokury i zasady odpowiedzialności...
Istota prokury i zasady odpowiedzialności...


Komentarz do konstytucji rp. art. 6, 70, 73
Komentarz do konstytucji rp. art. 6, 70, 73


Auschwitz - rezydencja śmierci w. ang biały kruk
Auschwitz - rezydencja śmierci w. ang biały kruk

"filled with dread and drained of all energy, we trudge across the soggy clay soil. we have reached our new graves, as we refer to our new homes

Kara ograniczenia wolności w teorii i praktyce...
Kara ograniczenia wolności w teorii i praktyce...

Jest to wartościowe opracowanie, które daje pogłębiony obraz badanego problemu

Opodatkowanie działalności gospodarczej w polsce
Opodatkowanie działalności gospodarczej w polsce


Elastyczny czas pracy
Elastyczny czas pracy

W książce omówiono problematykę tzw

Sto lat władzy lokalnej na polskiej wsi
Sto lat władzy lokalnej na polskiej wsi

Problematyka władzy lokalnej jest z natury rzeczy bardzo szeroka i podejmowana przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych

Kodeks pracy styczeń 2020
Kodeks pracy styczeń 2020

Znajomość przepisów prawa pracy obowiązuje nie tylko studentów i praktyków prawa, ale każdej osoby aktywnej zawodowo

Kodeks karny styczeń 2020
Kodeks karny styczeń 2020

Najnowsza aktualizacja kodeksu karnego uwzględniająca zmiany prawne wynikające z wejścia w życie ustawy poszerzającej granice obrony koniecznej

Kodeks cywilny styczeń 2020
Kodeks cywilny styczeń 2020

Publikacja wskaże ci m.in

Kodeks postępowania administracyjnego styczeń 2020
Kodeks postępowania administracyjnego styczeń 2020

Najnowsza aktualizacja kodeksu postępowania administracyjnego

Akcja "reinhardt". historia i upamiętnianie
Akcja reinhardt. historia i upamiętnianie


Manipulacje w postępowaniu karnym
Manipulacje w postępowaniu karnym

Książka ta stanowi umiejętnie uporządkowaną całość, która z pewnością znajdzie bardzo licznych czytelników

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów t.1
Procedury oświatowe z wzorami dokumentów t.1


Covid-19. ustawy antykryzysowe. zbiór przepisów
Covid-19. ustawy antykryzysowe. zbiór przepisów

Stan prawny: 8 maja 2020 r.publikacja obejmuje m.in

Kryminologia. stan i perspektywy rozwoju
Kryminologia. stan i perspektywy rozwoju

Publikacja jest wszechstronnym opracowaniem najistotniejszych zagadnień z dziedziny kryminologii

Bezpieczeństwo młodzieży.poradnik prawny w.zaktual
Bezpieczeństwo młodzieży.poradnik prawny w.zaktual

O prawie  w stosunku do młodzieży pisze sędzia anna maria wesołowska, znana m.in. z programu tvn "sędzia anna maria wesołowska"

Kilerzy, gangsterzy i zakochani mordercy
Kilerzy, gangsterzy i zakochani mordercy


Wolność człowieka i jej granice t.3
Wolność człowieka i jej granice t.3


Sprawy kryminalne sprzed 1918. cm
Sprawy kryminalne sprzed 1918. cm

Publikacja sprawy kryminalne sprzed 1918 r

100 lat ochrony własności przemysłowej w polsce
100 lat ochrony własności przemysłowej w polsce

100 lat ochrony własności przemysłowej w polsce

Podatek dochodowy od osób prawnych
Podatek dochodowy od osób prawnych

Książka zawiera:tekst ustawy podatek od osób prawnych,indeks rzeczowy

Konstytucja wybór aktów prawnych do nauki prawa konstytucyjnego (wyd. 17)
Konstytucja wybór aktów prawnych do nauki prawa konstytucyjnego wyd. 17


By biegli byli biegli. poradnik dla biegłych..cz.1
By biegli byli biegli. poradnik dla biegłych..cz.1

Biegli sądowi stali się ważnym elementem wielu procesów cywilnych, jako źródło wiedzy niezbędnej sądowi w postępowaniu dowodowym

Zobowiązania część szczegółowa. 019
Zobowiązania część szczegółowa. 019

Podręcznik "zobowiązania - część szczegółowa" jest kontynuacja podręcznika z. radwanskiego, a

Odliczenia i zwroty w vat
Odliczenia i zwroty w vat

Odliczenia i zwroty w vat

System prawa admin. procesowego t.2 cz.1
System prawa admin. procesowego t.2 cz.1

System prawa administracyjnego procesowego. tom ii. część 1. zakres przedmiotowy i podmiotowy postępowania administracyjnego ogólnego

Zmiany w podatkach dochodowych 2017/2018
Zmiany w podatkach dochodowych 20172018

W 2018 r. weszły w życie zmiany w ustawach o podatkach dochodowych. głównym celem ich wprowadzenia jest uszczelnienie systemu podatkowego

Użycie siły zbrojnej między państwami w świetle międzynarodowego prawa zwyczajowego
Użycie siły zbrojnej między państwami w świetle międzynarodowego prawa zwyczajowego


Publikacja omawia sytuację szkół w rzeczypospolitej xvi wieku, ukazując możliwości ówczesnego kształcenia i jego dostępność

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz ...
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz ...


Publikacja jest jedynym na rynku wydawniczym kompleksowym opracowaniem dotyczącym odwołania darowizny

Reprezentacja podmiotów niebędących osobami...
Reprezentacja podmiotów niebędących osobami...


Oświadczenie woli wyznaniowej osoby prawnej
Oświadczenie woli wyznaniowej osoby prawnej

Praca dr

Honeste procedere księga jubileuszowa dedykowa
Honeste procedere księga jubileuszowa dedykowa


Funkcje kontrolna i kreacyjna sejmu w kształtowaniu polityki zagranicznej rzeczypospolitej polskiej w latach 1997-2004
Funkcje kontrolna i kreacyjna sejmu w kształtowaniu polityki zagranicznej rzeczypospolitej polskiej w latach 1997-2004


Umowa kompleksowa sprzedaży ciepła w prawie...
Umowa kompleksowa sprzedaży ciepła w prawie...

Książka szczegółowo omawia zagadnienie umowy sprzedaży ciepła w prawie energetycznym, odpowiadając na pytania dotyczące m.in

Skarb państwa a działalność gospodarcza
Skarb państwa a działalność gospodarcza

Stan prawny: 1.07.2014 r. monografia jest efektem ogólnopolskiej konferencji naukowej pt

Ludobójstwo. kłamstwo i walka o prawdę.
Ludobójstwo. kłamstwo i walka o prawdę.


Klauzula generalna unikania opodatkowania
Klauzula generalna unikania opodatkowania

Książka stanowi kompleksowe omówienie wprowadzonej w dniu 15 lipca 2016 r. generalnej klauzuli unikania opodatkowania

Prawo handlowe i gospodarcze
Prawo handlowe i gospodarcze

Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu!przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę

Policja granatowa w generalnym gubernatorstwie
Policja granatowa w generalnym gubernatorstwie


Yves saint laurent black opium woda perfumowana dla kobiet 90ml - 90ml
Yves saint laurent black opium woda perfumowana dla kobiet 90ml - 90ml

Ysl black opium to orientalno-przyprawowe perfumy dla kobiet. zapach stworzyli nathalie lorson, marie salamagne i olivier cresp. nutami głowy są ró

Kodeks cywilny kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy towarzyszące
Kodeks cywilny kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy towarzyszące


System prawa karnego procesowego t.4
System prawa karnego procesowego t.4

System prawa karnego procesowego. tom 4

Sytuacja skazanych kobiet w izolacji więziennej
Sytuacja skazanych kobiet w izolacji więziennej


Na wołyniu skończył się świat
Na wołyniu skończył się świat

Lektura tej książki nie jest ani łatwa, ani przyjemna, choć momentami bardzo wzruszająca

Międzynarodowe prawo zobowiązań unii europejskiej
Międzynarodowe prawo zobowiązań unii europejskiej

Globalizacja stawia na porządku dziennym pytanie o to, jakie prawo będzie podstawą sądowego rozstrzygnięcia danej sprawy

Kodeks cywilny. kodeks postępowania cywilnego. w25 edycja sędziowska
Kodeks cywilny. kodeks postępowania cywilnego. w25 edycja sędziowska


Niemieckie formacje policji i bezp.1939-1945
Niemieckie formacje policji i bezp.1939-1945

W trzeciej rzeszy istniało wiele rozmaitych formacji bezpieczeństwa, często jednak organizacje te przedstawia się w sposób wysoce uproszczony

Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników
Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników


System penitencjarny wobec wyzwań...
System penitencjarny wobec wyzwań...

W ręce czytelnika oddaję książkę, która jest owocem pięcioletnich badań terenowych prowadzonych pod auspicjami uniwersytetu wrocławskiego

Konstytucja rzeczpospolitej polskiej
Konstytucja rzeczpospolitej polskiej

Ta edycja zawiera pełny tekst ustawy zasadniczej wraz ze wskazówkami dla użytkowników

Prawo o adwokaturze wyd.13/2018
Prawo o adwokaturze wyd.132018

Stan prawny: 1 września 2018 r

Franciszek longchamps de brier
Franciszek longchamps de brier

Księga zawiera przekrój prac jednego z największych polskich profesorów prawa administracyjnego i komparatystyki prawniczej

Ograniczenia własności i gwarancje jej ochrony w polskim prawie konstytucyjnym
Ograniczenia własności i gwarancje jej ochrony w polskim prawie konstytucyjnym


Samorząd terytorialny w budowie społeczeństwa...
Samorząd terytorialny w budowie społeczeństwa...

Budowa społeczeństwa informacyjnego została wskazana jako jeden z priorytetów rozwojowych unii europejskiej na najbliższą dekadę

Więźniowie poszkodowani - psychospołeczne funkcjonowanie osób zdegradowanych w przestrzeni penitencjarnej
Więźniowie poszkodowani - psychospołeczne funkcjonowanie osób zdegradowanych w przestrzeni penitencjarnej


Grzechy "paryża północy"
Grzechy paryża północy

Mroczne miasto bezdomnych, prostytutek i handlarzy kobiet. żywy portret międzywojennej warszawy

Z problematyki wiktymologii
Z problematyki wiktymologii

(...)pani profesor stoi na stanowisku, że każda ofiara wymaga traktowania jej z godnością i szacunkiem

Koncepcja czynu niedozwolonego w amerykańskiej teorii i filozofii prawa
Koncepcja czynu niedozwolonego w amerykańskiej teorii i filozofii prawa


Komentarz do spraw o rozwód
Komentarz do spraw o rozwód

Książka uzupełnia cieszącą się uznaniem czytelników serię "komentarze z wokandy"

Śladami prawodawcy faktycznego
Śladami prawodawcy faktycznego

Wyróżnienie w 54

Ochrona tajemnic osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego
Ochrona tajemnic osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego


Postępowanie w sprawach gospodarczych
Postępowanie w sprawach gospodarczych

Publikacja uwzględnia wszystkie najnowsze nowelizacje, m.in. istotne zmiany stanu prawnego wprowadzone ustawą z 16.9.2011 r

Refleksyjność w prawie. inspiracje
Refleksyjność w prawie. inspiracje

Publikacja zawiera prace poświęcone m.in

Refleksyjność w prawie. konteksty i zastosowania
Refleksyjność w prawie. konteksty i zastosowania


Gestapo. mity i prawda o tajnej policji hitlera
Gestapo. mity i prawda o tajnej policji hitlera


Tworzenie prawa podatkowego a jego stosowanie
Tworzenie prawa podatkowego a jego stosowanie

W publikacji zaprezentowano wzajemne powiązania między stanowieniem i stosowaniem prawa podatkowego

Nadzór i regulacja sektora ropy i gazu
Nadzór i regulacja sektora ropy i gazu


Mechanizmy reprodukcji i zmiany w systemie administracji publicznej
Mechanizmy reprodukcji i zmiany w systemie administracji publicznej


Badania nad związkami prawa z literaturą prowadzone są od kilkudziesięciu lat w wielu krajach. w niektórych z nich, jak np

„dziwny jest ten świat” - tak śpiewał niemen. z pewnością jednak trzeba ten świat poznawać i próbować go naprawiać

Zamordowani. najsłynniejsze zabójstwa polityczne w historii
Zamordowani. najsłynniejsze zabójstwa polityczne w historii

Piętnaście śmierci, które wstrząsnęły historią

Wilczy notes to pierwsza książka mariusza wilka o rosji (ukazała się w 1998 r.). dokładnie – o sołowkach, wyspach na morzu białym

Słownik biograficzny starostów drugiej rp t.1
Słownik biograficzny starostów drugiej rp t.1


Historie kryminalne i obyczajowe. wiek xix. cz. ii
Historie kryminalne i obyczajowe. wiek xix. cz. ii


Święta od dżdżownic
Święta od dżdżownic

Książka, przy której uśmiejesz się serdecznie i łezka błyśnie ci w oku

Kodeks karny wykonawczy
Kodeks karny wykonawczy

Najnowszy kodeks – stan prawny na dzień 15 stycznia 2018 roku

Czółenka sergio leone 1457 czarny lak
Czółenka sergio leone 1457 czarny lak

.

Problemy aktualnej polityki karnej w polsce na tle przeludnienia zakładów karnych
Problemy aktualnej polityki karnej w polsce na tle przeludnienia zakładów karnych


Statut przedszkola po reformie oświaty
Statut przedszkola po reformie oświaty

Statut przedszkola po reformie oświaty prezentuje praktyczne aspekty dotyczące opracowywania i uchwalania statutu przedszkola

Kodeks postępowania cywilnego zestawienie zmian przepisów
Kodeks postępowania cywilnego zestawienie zmian przepisów


Otwarcie testamentu w prawie rzymskim
Otwarcie testamentu w prawie rzymskim

Otwarcie testamentu jest jednym z mniej zbadanych zagadnień rzymskiego prawa prywatnego, co uzasadnia podjęcie badań w tym obszarze

Naprawdę ciepło było. wyjątkowo ciepło. i cicho. oni szli z bronią. [...] pięciu było tych banderowców. wszyscy uzbrojeni

Meritum. bezpieczeństwo i higiena pracy w.5
Meritum. bezpieczeństwo i higiena pracy w.5


"guvnors" to nazwa grupy chuliganów manchesteru city, dowodzonej przez mickey'a francisa

Komentarz do ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
Komentarz do ustawy o komornikach sądowych i egzekucji


Polityka rolna polski w procesie integracji z ue
Polityka rolna polski w procesie integracji z ue


Kodeks spółek handlowych 2020 z komentarzem + cd
Kodeks spółek handlowych 2020 z komentarzem + cd


Książka zawiera:tekst ustawy prawo upadłościowe,indeks rzeczowy

Prezentowana księga powstała dla uczczenia jubileuszu 50 lat pracy naukowej profesor moniki czajkowskiej-dąbrowskiej

Kryminalne historie, spisane przez życie

Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zdrowiu...
Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zdrowiu...

W komentarzu kompleksowo omówiono prawnokarną problematykę ochrony zdrowia i pozakodeksowych przestępstw przeciwko zdrowiu

Adwokatura wrocławska w latach 1946-1958/fnce
Adwokatura wrocławska w latach 1946-1958fnce

...praca adwokatura wrocławska w latach 1946-1958 autorstwa tomasza chłopeckiego jest wyjątkowym i interesującym ujęciem tytułowego zagadnienia

Niekonstytucyjność prawa i jej skutki cywilnoprawne
Niekonstytucyjność prawa i jej skutki cywilnoprawne

Niekonstytucyjność jest najpoważniejszą z wad systemu prawa

Postępowanie cywilne. pytania. kazusy. tablice (wyd. 2020)
Postępowanie cywilne. pytania. kazusy. tablice wyd. 2020

Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu! przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę

Kodeks spółek handlowych po15 latach obowiązywania
Kodeks spółek handlowych po15 latach obowiązywania


Wykładnia prounijna w orzecznictwie naczelnych organów władzy sądowniczej
Wykładnia prounijna w orzecznictwie naczelnych organów władzy sądowniczej


Magazyny organizowane są na potrzeby całego zakładu lub dla poszczególnych działów, wydziałów produkcyjnych

Doręczenia w postępowaniu cywilnym komentarz praktyczny z orzecznictwem
Doręczenia w postępowaniu cywilnym komentarz praktyczny z orzecznictwem

Niniejsza publikacja dotyczy czynności procesowej, jaką jest doręczenie pism sądowych i procesowych w sądowym postępowaniu cywilnym

Ochrona danych osobowych i wizerunku ofiary...
Ochrona danych osobowych i wizerunku ofiary...


Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Najnowszy kodeks rodzinny i opiekuńczy (stan prawny na dzień 1 lutego 2012 r

Prawo pracownika do wynagrodzenia za pracę...
Prawo pracownika do wynagrodzenia za pracę...


Szyba do electric egv (brose / silver chrome)
Szyba do electric egv brose  silver chrome

Wymienna szyba do gogli electric egv w kolorze brose silver chrome. szybka tego typu sprawdzi się najlepiej podczas jazdy w słoneczne dni. podwójn

Kazusy z prawa pracy z rozwiązaniami część 1
Kazusy z prawa pracy z rozwiązaniami część 1

Niniejszyejszy zbiór kazusów jest opracowaniem szczególnym - stworzonym w całości przez studentów i adresowanym przede wszystkim do studentów

Praca socjalna w środowisku lokalnym
Praca socjalna w środowisku lokalnym

Poradnik dedykowany jest adeptom pracy socjalnej i pracownikom socjalnym, na co dzień wspierającym osoby i rodziny w sytuacjach kryzysowych

Uti possidetis w prawie międzynarodowym publicznym
Uti possidetis w prawie międzynarodowym publicznym


Kierunki rozwoju prawa administracyjnego
Kierunki rozwoju prawa administracyjnego

Publikacja przedstawia wyniki badań nad aktualnymi problemami z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz prawa gospodarczego publicznego

Legitymacja procesowa prokuratora w postępowaniu sądowoadministracyjnym
Legitymacja procesowa prokuratora w postępowaniu sądowoadministracyjnym


Konstytucja starsza, niż myślisz
Konstytucja starsza, niż myślisz

"opisuję w niej proces powstawania obecnie obowiązującej konstytucji iii rp

Dowody i postępowanie dowodowe w prawie podatkowym
Dowody i postępowanie dowodowe w prawie podatkowym


Polska w strukturach ue. wybrane aspekty
Polska w strukturach ue. wybrane aspekty

Książka poświęcona jest prezentacji funkcjonowania polski w strukturach unii europejskiej w wybranych obszarach polityk gospodarczych

Wybrane polityki unii europejskiej
Wybrane polityki unii europejskiej

Książka poświęcona jest prezentacji wybranych polityk gospodarczych unii europejskiej

Charakter prawny i funkcja poboru podatku...
Charakter prawny i funkcja poboru podatku...

Monografia dotyczy istoty i charakteru prawnego obowiązków płatniczych

Opodatkowanie konsumpcji, pracy i kapitału...
Opodatkowanie konsumpcji, pracy i kapitału...


Przepisy ruchu drogowego z ilust. koment.
Przepisy ruchu drogowego z ilust. koment.


Odpowiedzialność za długi spadkowe. komentarz w.2
Odpowiedzialność za długi spadkowe. komentarz w.2

Drugie wydanie publikacji zawiera omówienie problematyki odpowiedzialności za długi spadkowe, a także analizę zmian wprowadzonych ustawą z 20

Ustrój sądów powszechnych
Ustrój sądów powszechnych

Ustawa - prawo o ustroju sądów powszechnych została uchwalona już ponad 16 lat temu

Ludobójstwo nacjonalistów ukraińskich na polakach
Ludobójstwo nacjonalistów ukraińskich na polakach


Rodo w sektorze publicznym 55 kluczowych porad
Rodo w sektorze publicznym 55 kluczowych porad


Kryminalistyka. zarys wykładu wyd.6
Kryminalistyka. zarys wykładu wyd.6


żywe grobowce są kontynuacją wspomnień autora, zapoczątkowanych w książce życiorys własny przestępcy

Katyń. zbrodnia nieukarana
Katyń. zbrodnia nieukarana

Katyń zajmuje w naszej pamięci narodowej miejsce szczególne

Ordynacja podatkowa 2019
Ordynacja podatkowa 2019

Publikacja - ordynacja podatkowa stanowi zbiór najistotniejszych przepisów dotyczących postępowania podatkowego, kontroli i odpowiedzialności

Mord w lesie katyńskim tom 3
Mord w lesie katyńskim tom 3

Trzeci tom polskiej edycji dorobku dochodzenia specjalnej komisji śledczej do zbadania faktów, dowodów i okoliczności mordu w lesie katyńskim

Nic o nas bez nas! dzieci i ich prawa
Nic o nas bez nas dzieci i ich prawa

Dzieci są małe, bezbronne, ufne, szczere, ciekawe świata. uwielbiają zabawy, słodycze, wakacje i wiele, wiele innych rzeczy

Sprawiedliwe nierówności zarobków
Sprawiedliwe nierówności zarobków

Naruszanie norm sprawiedliwości zazwyczaj napotyka sprzeciw, który może przerodzić się w napięcia społeczne

Anatomia pewnego ludobójstwa
Anatomia pewnego ludobójstwa

Buczacz, niewielkie kresowe miasteczko, dziś należy do ukrainy. założyli je polacy, a obok nich mieszkali tu żydzi i rusini

Jak wypowiadać umowy o pracę
Jak wypowiadać umowy o pracę

Umowa o pracę może być wypowiedziana przez każdą ze stron

Fotograf, fotografia, prawo
Fotograf, fotografia, prawo

Wojciech orżewski -absolwent wydziału prawa uniwersytetu warszawskiego

Działania profilaktyczne. planowanie i realizacja
Działania profilaktyczne. planowanie i realizacja

Publikacja z zakresu policyjnej profilaktyki społecznej, która powstała w odpowiedzi na potrzeby zgłoszone przez funkcjonariuszy policji

Transformacje postępowania cywilnego w postępowaniach rozpoznawczych
Transformacje postępowania cywilnego w postępowaniach rozpoznawczych


Istota i zasady procesu karnego 25 lat później
Istota i zasady procesu karnego 25 lat później

Księga pt. istota i zasady procesu karnego 25 lat później

Karta nauczyciela komentarz praktyczny 09.2019
Karta nauczyciela komentarz praktyczny 09.2019

Prezentujemy czwarte już wydanie "karty nauczyciela"

Najważniejsze aspekty elektronizacji zamówień publicznych książka + cd
Najważniejsze aspekty elektronizacji zamówień publicznych książka + cd

Elektronizacja postępowań o zamówienie publiczne to wyzwanie przed którym stoją wszyscy wykonawcy i zamawiający

Czas pracy 93 pytania i odpowiedzi z praktyki
Czas pracy 93 pytania i odpowiedzi z praktyki

Zebraliśmy w jednym miejscu 93 najważniejsze odpowiedzi na pytania specjalistów d.s

Implementacja prawa wspólnotowego na tle doświadczeń francji
Implementacja prawa wspólnotowego na tle doświadczeń francji


Pamiętajcie, że byłem przeciw. reportaże sądowe
Pamiętajcie, że byłem przeciw. reportaże sądowe

Ze wstępem cezarego łazarewicza. chociaż pamiętała, że reporter powinien być obiektywny, to szczerze przyznawała, że nie potrafi

Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące
Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące

Stan prawny: 1 września 2015 r

Kodeks postępowania administracyjnego ordynacja podatkowa prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 25 innych aktów prawnych
Kodeks postępowania administracyjnego ordynacja podatkowa prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 25 innych aktów prawnych

Stan prawny: styczeń 2020 r.zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie:kodeks postępowania administracyjnego13.11.2019 r