Złota marka

Priorytety prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej
Priorytety prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej


Zarys prawa hiszpańskiego i prawa polskiego Esbozo del derecho espanol y del derecho polaco
Zarys prawa hiszpańskiego i prawa polskiego Esbozo del derecho espanol y del derecho polaco


Dziedzictwo rodziny Helclów w Krakowie
Dziedzictwo rodziny Helclów w Krakowie


Teoria i praktyka polityczna Marka Aureliusza
Teoria i praktyka polityczna Marka Aureliusza


Podwójna gra. Rzeczpospolita Polska wobec hiszpańskiej wojny domowej 1936-1939
Podwójna gra. Rzeczpospolita Polska wobec hiszpańskiej wojny domowej 1936-1939


Wielkie biografie 33 Riefenstahl Niemiecka kariera Tom 2
Wielkie biografie 33 Riefenstahl Niemiecka kariera Tom 2


Kotula Thaddaeus Doctor Honoris Causa Universitatis Studiorum Mickiewczianae Posnaniensis
Kotula Thaddaeus Doctor Honoris Causa Universitatis Studiorum Mickiewczianae Posnaniensis


Pismo tekst literatura Praktyki piśmienne starożytnych Greków i matryca pamięci kulturowej Europe
Pismo tekst literatura Praktyki piśmienne starożytnych Greków i matryca pamięci kulturowej Europe


Powstanie umarłych. Historia pamięci 1944-2014
Powstanie umarłych. Historia pamięci 1944-2014


Czerwona śmierć czyli narodziny PRL-u
Czerwona śmierć czyli narodziny PRL-u


Armia Krajowa Siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego
Armia Krajowa Siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego


Polscy spadochroniarze. Pamiętnik żołnierzy
Polscy spadochroniarze. Pamiętnik żołnierzy


Polska Walcząca T.54 Rozwiązanie AK ...
Polska Walcząca T.54 Rozwiązanie AK ...


Kulturologia polska XX wieku Tom 1: A-K
Kulturologia polska XX wieku Tom 1: A-K


Praktyka życia publicznego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVI-XVIII wieku
Praktyka życia publicznego  w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVI-XVIII wieku


Potop'39. Szlak bojowy wrześniowych obrońców
Potop39. Szlak bojowy wrześniowych obrońców


Matka Teresa z Kalkuty. Droga do świętości
Matka Teresa z Kalkuty. Droga do świętości


Galeriusz Cesarz wódz i prześladowca
Galeriusz Cesarz wódz i prześladowca


Hatszepsut kobieta która została królem
Hatszepsut kobieta która została królem


Militaria w edukacji historycznej, tom 1
Militaria w edukacji historycznej, tom 1


Rzym i barbarzyńcy. Wojny, relacje, starcie cywilizacji
Rzym i barbarzyńcy. Wojny, relacje, starcie cywilizacji


Moje lata 70. Historia, moda, obyczaje
Moje lata 70. Historia, moda, obyczaje


Mundur na nim szary Rzecz o Józefie Piłsudskim
Mundur na nim szary Rzecz o Józefie Piłsudskim


Zabić głodem. Sowieckie ludobójstwo na Ukrainie
Zabić głodem. Sowieckie ludobójstwo na Ukrainie


Nostalgia i polityka. Esej o powrocie do Europ
Nostalgia i polityka. Esej o powrocie do Europ


Studia nad strukturą społeczną wiejskiej Polski Tom 3
Studia nad strukturą społeczną wiejskiej Polski Tom 3


Wpływ integracji europejskiej na przemiany kulturowe i rozwój społeczno-gospodarczy Euroregionu Śląsk Cieszyński
Wpływ integracji europejskiej na przemiany kulturowe i rozwój społeczno-gospodarczy Euroregionu Śląsk Cieszyński


Polacy w walce o wolność 1904-1922
Polacy w walce o wolność 1904-1922


Kobieca policja państwowa II RP w walce z międzynarodowym handlem ludźmi
Kobieca policja państwowa II RP w walce z międzynarodowym handlem ludźmi


Efektywność reprezentacji interesów Polski w Unii Europejskiej
Efektywność reprezentacji interesów Polski w Unii Europejskiej


The Gospel of Work and Wealth in the Puritan Ethic
The Gospel of Work and Wealth in the Puritan Ethic


Bystrzyca Kłodzka. Zarys rozwoju miasta na...
Bystrzyca Kłodzka. Zarys rozwoju miasta na...


Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym
Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym


Kulisy genezy Powstania Warszawskiego
Kulisy genezy Powstania Warszawskiego


Południowa Słowiańszczyzna w literaturze polskiej XIX i XX wieku
Południowa Słowiańszczyzna w literaturze polskiej XIX i XX wieku


Prawdziwa historia McDonald`s. Wspomnienia założyciela
Prawdziwa historia McDonalds. Wspomnienia założyciela


Konwertyci nowych ruchów religijnych
Konwertyci nowych ruchów religijnych


Księga gdańskiego bractwa bułkarzy i ciastkarzy z lat 1724-1768
Księga gdańskiego bractwa bułkarzy i ciastkarzy z lat 1724-1768


Przebyta droga 1989-2009 Dla Aleksandra Smolara
Przebyta droga 1989-2009 Dla Aleksandra Smolara


Pamięć lat nazizmu w niemieckim filmie fabularnym lat 1946-1965
Pamięć lat nazizmu w niemieckim filmie fabularnym lat 1946-1965


Internowani i uwięzieni w stanie wojennym
Internowani i uwięzieni w stanie wojennym


Działalnośc Rady Miejskiej Miasta Poznania w latach 1919-1939 i losy poznańskich radnych
Działalnośc Rady Miejskiej Miasta Poznania w latach 1919-1939 i losy poznańskich radnych


Przez polskę ludową na przełaj I na przekór
Przez polskę ludową na przełaj I na przekór


Otto Skorzeny. Pierwszy komandos Trzeciej Rzeszy
Otto Skorzeny. Pierwszy komandos Trzeciej Rzeszy


Za tamtą górą. Wspomnienia łemkowskie
Za tamtą górą. Wspomnienia łemkowskie


Pamiątka po Marszałku Józefie Piłsudskim
Pamiątka po Marszałku Józefie Piłsudskim


13. Dywizja Piechoty w wojnie 1939 roku
13. Dywizja Piechoty w wojnie 1939 roku


Z Hitlerem na zachodzie - Mit Hitler im Westen. We
Z Hitlerem na zachodzie - Mit Hitler im Westen. We


Festung Posen 1945. Walczyłem w oblężonym Poznaniu
Festung Posen 1945. Walczyłem w oblężonym Poznaniu


1917 Czerwone sztandary, biała opończa
1917 Czerwone sztandary, biała opończa


Najnowsza historia świata. Tom 2. 1963 - 1979
Najnowsza historia świata. Tom 2. 1963 - 1979


Daleko, ale od czego? Joseph Roth i tradycja Żydów
Daleko, ale od czego Joseph Roth i tradycja Żydów


Moje wspomnienia Stanisław Wojciechowski Tom 1-2
Moje wspomnienia Stanisław Wojciechowski Tom 1-2


Las Śmierci Działania w Wilderness 5-6 maja 1864
Las Śmierci Działania w Wilderness 5-6 maja 1864


Jastrzębiacy. Historia oddziału i batalionu...
Jastrzębiacy. Historia oddziału i batalionu...


Córka Stalina. Chciała być kochaną
Córka Stalina. Chciała być kochaną


Ideał żołnierza polskiego w XVII wieku
Ideał żołnierza polskiego w XVII wieku


Technika prawodawcza II Rzeczypospolitej
Technika prawodawcza II Rzeczypospolitej


Nieznane polsko-żydowskie dziedzictwo Profesor Antony Polonsky w rozmowie z Anną Jarmusiewicz
Nieznane polsko-żydowskie dziedzictwo Profesor Antony Polonsky w rozmowie z Anną Jarmusiewicz


Piwniccy herbu Lubicz odmieniony od XVI do XX wieku
Piwniccy herbu Lubicz odmieniony od XVI do XX wieku


Relacje Unia Europejska-Chińska Republika Ludowa
Relacje Unia Europejska-Chińska Republika Ludowa


Historia vitae magistra est podręcznik ćwiczeniowy
Historia vitae magistra est podręcznik ćwiczeniowy


Disciplina Militaris w Wojskach Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku
Disciplina Militaris w Wojskach Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku


Polskie ustawy i artykuły woj. od XV do XVIII w.
Polskie ustawy i artykuły woj. od XV do XVIII w.


Późny paleolit w dorzeczach Dolnej Wisły i Górnej Noteci
Późny paleolit w dorzeczach Dolnej Wisły i Górnej Noteci


Między zacofaniem a nowoczesnością
Między zacofaniem a nowoczesnością


Kaci Wołynia. Najkrwawsi ludobójcy Polaków
Kaci Wołynia. Najkrwawsi ludobójcy Polaków


Wspólnicy i rywale. Koleje życia Kronenbergów..
Wspólnicy i rywale. Koleje życia Kronenbergów..


Wartości pamięci. Szkice o ludziach idei w XX w.
Wartości pamięci. Szkice o ludziach idei w XX w.


Dylemat więźnia Ostracyzm ateński i jego pierwotne cele
Dylemat więźnia Ostracyzm ateński i jego pierwotne cele


Sybir bez przekleństw / Sybir wspomnień
Sybir bez przekleństw  Sybir wspomnień


Wiedeń 1683. Rok, który zdecydował o losach Europy
Wiedeń 1683. Rok, który zdecydował o losach Europy


Łemkowszczyzna po obu stronach Karpat w.II
Łemkowszczyzna po obu stronach Karpat w.II


Przywrócić pamięć. O chrześcijańskiej i polski...
Przywrócić pamięć. O chrześcijańskiej i polski...


Hitler I stalin falszerstwo wymysl I prawda-ossol
Hitler I stalin falszerstwo wymysl I prawda-ossol


Piękna bestia.Zbrodnie SS-Aufseherin Irmy Grese
Piękna bestia.Zbrodnie SS-Aufseherin Irmy Grese


Rivoli 1797. Studium bitwy manewrowej
Rivoli 1797. Studium bitwy manewrowej


Czy Afryka zaśpiewa o mnie pieśń?
Czy Afryka zaśpiewa o mnie pieśń


Ks. Jerzy Popiełuszko Zapiski 1980-1984 + CD
Ks. Jerzy Popiełuszko Zapiski 1980-1984 + CD


Od Konstytucji 3 maja i insurekcji T.2
Od Konstytucji 3 maja i insurekcji T.2


Przyszłość integracji europejskiej konkurencyjność i rynki
Przyszłość integracji europejskiej konkurencyjność i rynki


Rycerstwo Polskie. Narodziny. Rody rycerskie...
Rycerstwo Polskie. Narodziny. Rody rycerskie...


Jagiellonowie. Miłosne sekrety wielkiej dynastii
Jagiellonowie. Miłosne sekrety wielkiej dynastii


Tadeusz Kościuszko. Polski i amerykański bohater
Tadeusz Kościuszko. Polski i amerykański bohater


Tajemnice Marszałka Śmigłego-Rydza
Tajemnice Marszałka Śmigłego-Rydza


Maciej Rataj 1918-1927 Pamiętniki z płytą CD
Maciej Rataj 1918-1927 Pamiętniki z płytą CD


Rycerz zakonu szpitalników (2) 1306-1565
Rycerz zakonu szpitalników 2 1306-1565


Mossad porażki i sukcesy tajnych służb izraelskich
Mossad porażki i sukcesy tajnych służb izraelskich


Opowieści Celtyckie Tom 1 Początek
Opowieści Celtyckie Tom 1 Początek


Rosja, UE i przestrzeń poradziecka - problemy sąsiedztwa
Rosja, UE i przestrzeń poradziecka - problemy sąsiedztwa


Starożytna Grecja. Od prehistorii do...
Starożytna Grecja. Od prehistorii do...


Żydzi europejscy w dobie merkantylizmu 1550-1750
Żydzi europejscy w dobie merkantylizmu 1550-1750


Ciężka haubica polowa 15 cm s.FH.18.
Ciężka haubica polowa 15 cm s.FH.18.


Kapitan Stefan Kulig Żołnierz Wyklęty Niezłomny
Kapitan Stefan Kulig Żołnierz Wyklęty Niezłomny


Kondeusz Wielki Życie Ludwika II Burbona...
Kondeusz Wielki Życie Ludwika II Burbona...


Międzynarodowe porównania przedsiębiorczości krajowej w Unii Europejskiej
Międzynarodowe porównania przedsiębiorczości krajowej w Unii Europejskiej


Historia Izraela T.2 Okoliczności początków
Historia Izraela T.2 Okoliczności początków


Historia Polityczna Polski 1989-2015
Historia Polityczna Polski 1989-2015


Strategiczne partnerstwo ukraińsko-polskie
Strategiczne partnerstwo ukraińsko-polskie


Miejsce Profesora Stefana Noska w archeologii polskiej
Miejsce Profesora Stefana Noska w archeologii polskiej


Uwagi do kroniki kościoła katolickiego w Jarocinie
Uwagi do kroniki kościoła katolickiego w Jarocinie


Żona beduina Marguerite van Geldermalsen
Żona beduina Marguerite van Geldermalsen


Obóz narodowy w Gdyni w latach 1920-1939
Obóz narodowy w Gdyni w latach 1920-1939